Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA SITÄ HOITAVA HENKILÖ
Carina Blomqvist Design (Y-tunnus: 14427216)
Eilankatu 1
05610 Lahti
Puh. +358 40 537 0379
Sähköposti carina@carinablomqvist.fi

REKISTERIN NIMI
Carina Blomqvist Design verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on ostanut Carina Blomqvist Designin verkkokaupasta korun/koruja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Carina Blomqvist Design -verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Carina Blomqvist Designin toiminnan kehittämiseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Carina Blomqvist Designin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja käsitellään ainoastaan Carina Blomqvist Designin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Carina Blomqvist Designin on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja korupostituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Carina Blomqvist Designiin sähköpostitse carina@carinablomqvist.fi.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Carina Blomqvist Designin käytössä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Carina Blomqvist Designin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Carina Blomqvist Designin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Carina Blomqvist Designin verkkokaupan sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee www.carinablomqvist.fi:n salasanasuojatulla palvelimella.